TVISTEMEKLING

Tvistemekling er en metode for å løse små og store konflikter,
både for private og næringsdrivende.

PRIVATPERSONER

Konflikter er vanlige og du som privatperson kan havne i uenighet på mange områder. Det kan gjelde for eksempel kjøp, leie eller salg av forskjellige eiendeler, håndverkere, naboer, arve- eller skilsmisseoppgjør og hvor barna skal bo fast.

En ordinær prosess i domstolene vil ofte eskalere konflikten ytterligere og dessuten bli svært kostbart, både økonomisk og mentalt for partene. Du kan ha mye å vinne på å forsøke å løse konflikten ved mekling.

Bestill mekling

NÆRING / ENTREPRISE

Virksomheter kan ha konflikter knyttet til for eksempel oppsigelser og andre arbeidsrettslige saker, eiendom, kjøp og salg av varer og tjenester. Sakene havner ofte i rettssystemet og kan være svært kostbare og tidkrevende. Ved mekling kan partene beholde kontroll over både prosess og resultat.

I tillegg til ordinær tvistemekling, som nevnt ovenfor, kan prosjektintegrert mekling (PRIME) eller konfliktløsningsråd (KLR) være et godt verktøy for å løse konfliktene underveis i entreprise- eller tilvirkningskontrakter.

Bestill mekling

ARBEIDSMILJØ

Fra tid til annen kan det oppstå konflikter på arbeidsplassen. I denne forbindelse har arbeidsgiver blant annet plikt til å iverksette tiltak for å gjenopprette et fullgodt arbeidsmiljø.

Et av alternativene arbeidsgiver kan benytte seg av i denne anledning er mekling, som kan være fornuftig å forsøke før man går til mer drastiske tiltak som for eksempel forflytning av personell.

Bestill mekling

Det er aldri for sent å begynne på nytt

Fordeler med mekling i forhold
til en rettsprosess

  • RASK OG EFFEKTIV BEHANDLING

  • GODE SJANSER FOR GODT RESULTAT

  • MEKLING ER KONFLIKTDEMPENDE

  • PARTENE ER OFTE MER FORNØYDE
    ETTER Å HA LØST SAKEN
    VED MEKLING