Noen ganger kan mekling løse alt

“Mekling seiler opp som et alternativ til domstolsbehandling på en rekke samfunnsområder, og advokater bør ha en sentral rolle, mener Advokatforeningen. Foreløbig er mekling i støpeskjeen, men potensialet kan være enormt.”

Veldig god og utfyllende artikkel fra Advokatbladet som omhandler mekling.

Du kan lese den her: https://tvistemekling.no/wp-content/uploads/2020/05/MeklingAdvokatbladet-1.pdf