Oppføringer av

Noen ganger kan mekling løse alt

“Mekling seiler opp som et alternativ til domstolsbehandling på en rekke samfunnsområder, og advokater bør ha en sentral rolle, mener Advokatforeningen. Foreløbig er mekling i støpeskjeen, men potensialet kan være enormt.” Veldig god og utfyllende artikkel fra Advokatbladet som omhandler mekling. Du kan lese den her: https://tvistemekling.no/wp-content/uploads/2020/05/MeklingAdvokatbladet-1.pdf

Alternativ tvisteløsningsmetode

Mekling – fremtidens måte å løse små og store konflikter på! De fleste kjenner til at mekling er et alternativ til tradisjonell tvisteløsning. I Norge har f.eks. rettsmekling vært tilgjengelig i forbindelse med prosess i domstolene fra 1997; først som en prøveordning og deretter som fast ordning etter innføringen av ny tvistelov i 2008. Dersom […]

Prosjektintegrert mekling (PRIME)

PRIME – en alternativ tvisteløsningsmetode i entrepriseforhold I større kontraktsforhold, eller i kontraktsforhold som varer over tid, kan prosjektintegrert mekling (PRIME) være et godt verktøy for å løse konflikter som dukker opp underveis i forholdet. Partene i kontraktsforhold som varer over tid (som f.eks. tilvirkningskontrakter og entrepriseforhold), vil ofte ha diskusjoner og uenighet underveis i […]