Innlegg

Noen ganger kan mekling løse alt

"Mekling seiler opp som et alternativ til domstolsbehandling…

Alternativ tvisteløsningsmetode

Mekling - fremtidens måte å løse små og store konflikter…

Prosjektintegrert mekling (PRIME)

PRIME - en alternativ tvisteløsningsmetode i entrepriseforhold I…