Innlegg

Prosjektintegrert mekling (PRIME)

PRIME - en alternativ tvisteløsningsmetode i entrepriseforhold I…